TOPLANTILAR

SPORTSBOAT 2018 DEĞERLENDİRME,
2019 PLANLAMA VE TEKNE SAHİPLERİ TOPLANTISI


Toplantı açılışı

23.12.2018 tarihinde, KALAMIŞ YELKEN KULÜBÜ ev sahipliğinde, Şükrü Sanus ve Emre Özgen moderatörlüğünde bir Sportsboat toplantısı gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Toplantıya EK-1’de imzası bulunan katılımcılar katıldı.

Toplantı Konuları

2018 Yılının Sportsboat /Organizasyon/Yarış Yönetimleri Değerlendirmesi

2019 Yılında Görev Alacak Sporstboat Komite Üyeleri Tanıtımı

2019 Yılı Yarış Takviminin İlan Edilmesi

2019 Yılı Sportsboat Sınıfının Yeni Uygulamaları ORC – Performance Curve Scoring Sistemi

ORC Sınıf Standartları Dışında Kalan Tekneler

Türkiye Şampiyonasının Yapılacağı Bölge

Sportsboat Trofesi

KYK Yarışı Ödül Töreni

Sportsboat Trofesi Grup – Genel Ödül Töreni

2018 Yılının Sportsboat /Organizasyon/Yarış Yönetimleri Değerlendirmesi 2018 özeti verileri paylaşıldı.

-Yılbaşında planlanan 8 adet yarışın, 6 ayağı yapıldı. -Pendik Yelken Marinturk Sportsboat trofesi 2. Etap yarışı hava koşullarının yetersizliği nedeniyle yapılamadı.

-24 Haziran 3. Etap yarışı, erken bir tarihe çekilen genel seçim nedeniyle iptal edildi.

-34 değişik ekip ve 28 farklı tekne ile 6+1 etap içerisinde 18+1 (Karadeniz Cup) adet yarış yapıldı.

-Yarış yönetim kurulu ile ilgili düşünceler paylaşıldı.

 -Yarış Organizasyonlarının bazılarında maddi yetersizlikler gözlendi, bu yetersizlikleri giderecek çözüm önerileri: Yarış günü öncesinde Denizde (Hakem-Basın) 2 lastik bot olması Ödül ve tören hazırlığının yapılmış olması konularının yarış yönetim ve organizasyon birimleri tarafından hazırlıklarının tamamlanmış olmasını sağlanması.

2019 Yılında Görev Alacak Sporstboat Komite Üyeleri Tanıtımı

2019 yılında Aysu Peksağ ve Saruhan Cinay Sportsboat Komite üyeliğine atandığı duyuruldu.

2019 Yılı Yarış Takviminin İlan Edilmesi*

2019 ORC Sportsboat Yarış takvimi

7 Nisan Pazar ( KYK )

21 Nisan Pazar ( PENDİK )

19 Mayıs Pazar ( DHO – Tuzla )

16 Haziran Pazar ( MYK )

29 Haziran Cumartesi ( BSC – Boğaz )

21 Temmuz Pazar ( MODA)*

1 Eylül Pazar ( Heybeli Ada Su Sporları K. )

27/29 Cuma – Pazar Eylül Türkiye Şampiyonası (Bursa / İstanbul)*

13 Ekim Pazar (KYK)

*Takvim içerisindeki yarışların bazılarında bölge ve gün/adet sayısında değişiklikler düşünüldü. *Türkiye Şampiyonası Bursa’da yapılması / İstanbul’a alınması konusu tartışmaya sunuldu.

*Şehir dışından gelen katılımcılar tarafından yarışların 2 gün yapılması konusu görüşüldü. *Gün içindeki yarışların süresinin kısaltılıp, sayısının artırılması önerisi görüşüldü.

2019 Yılı Sportsboat Sınıfının Yeni Uygulamaları

2019 yılında yapılacak uygulamaların bilgisi paylaşıldı.

-11-12 Eylül Semineri sırasında Vasily Alexeev tarafından ORC sertifikası için ölçümleri yapılmış olan tekne/yelken’ler dışında ölçümü yapılmamış diğer tüm tekne yelken ölçümleri yeniden yapılacak.

-Ölçülen tüm teknelerin bordalarında görünür bir yerinde taşınacak şekilde bir sticker uygulanacak.

– Ölçülen tüm yelkenlerin görünür bir yerinde taşınacak şekilde bir damga uygulanacak.

-Yarış sonuçları ORC Performance Curve sistemi ile hesaplanacak ve teknelere yarış sonunda anlık bildirim sağlanacak.

-Katılan tekneler arasında “Alt Grup” sayısının 10 kayıt üzerinde olması halinde GPH değeri 750 ve üzerinde bulunan teknelerin en az 3 katılım sayısı olması halinde, 3 ya da 4 katılımda 1. Sine, 5 katılımda 1.,2. ve 3.süne ödül verilmek üzere 3. bir grup açılacak. Bu 3. Grup için farklı bir rota planlaması yapılabilecek.

-Yarış ilanında belirtilmek suretiyle Laser SB, Beneteau 7.5, Platu 25, Cheese 6.5, J80 vs. gibi tek tip olan teknelerin en az 3 katılımcı olması halinde kendi sınıflarında da ayrıca ödüllendirilmesi konusunda ön onay talepleri doğrultusunda ödüllendirmeye tabi olacaklar. Ön onaya istinaden belirlenecek bir yarış kayıt bedeli alınacak. Bu teknelerin kendi aralarında da değerlendirmeye girecek olmaları halinde finiş sıralaması dışında, overall da  sıralama yine ölçümlenmiş rating ve gruplarına uygun sıralamaları da yapılırak ve genel derecelendirmeye de katılabilecek.

-Sınıf birliği içerisinde maddi uygulamaların ve gerektiğinde yarış eksiklerinin karşılanmasını sağlayacak bir yıllık aidat toplanacak. Kararlar aidatlarını ödeyen katılımcı oylarıyla belirlenecek.

-Sportsboat Türkiye’ye ait bir web sitesi kurulacak ve yarış ilanları, yarış sonuçları ve bildirimler buradan sağlanacak.

-Yarışlar öncesi ve sonrasında bir basın bülteni hazırlanacak ve paylaşılması sağlanacak.

ORC – Performance Curve Scoring Sistemi

-ORC sınıf kurallarına ölçüleri uymayan teknelerin birliğe kabul edilmesi konusu tartışıldı.

– 2019 yılında rüzgara göre rating sistemi yerine Performance Curve sistemi uygulaması anlatıldı ve tartışılıdı.

ORC Sınıf Standartları Dışında Kalan Tekneler

-Beneteau 18 gibi sınıf ölçüleri dışında kalan tekneler için görüşler alındı.

-Türiye’de sınıf oluşturabilecek kadar sayıda olmayan sınıfın Sportsboat sınıfına dahil olması durumunda katkıları/eksileri değerlendirildi.

Türkiye Şampiyonasının Yapılacağı Bölge

-2019 planında Bursa olarak verilen bölgede daha az katılımcı olması, filonun büyük kısmının İstanbul’dan gelecek olması konusunda değerlendirme yapıldı.

-Eğitim veren firmaların katılımcıların ekiplerinin zaman ayırma ve yarışçılık yetenekleri konusu değerlendirildi.

-Uzun mesafe ve teknelerin ihtiyaç halindeki yeterlilikleri değerlendirildi.

-Mevsim koşulları ve güvenlik ve destek bot konusu değerlendirildi.

-konaklama yeterlilik durumu değerlendirildi.

-Katılımın düşme ihtimali değerlendirildi.

Sportsboat Trofesi KYK Yarışı Ödül Töreni

Overall 1.Heybeliada Su Sporları Kulübü, 2. Troy/One Desıgn, 3. Albatros –Gökova Yelken Kulübü Grup 1.Kalamış Yelken Kulübü, 2. Fenerbahçe Yelken Kulübü, 3.Karya Yelken

Sportsboat Trofesi Grup – Genel Ödül Töreni

Grup 1.Kalamış Yelken Kulübü, 2. Karya Yelken, 3. Bilgi Üniversitesi Yelken Takımı.

KARARLAR

1.Sınıfın ORC kurallarına sadık kalınarak, sadece 6-9,15 mt arasında 2000 kilo altında ORC sertifikası geçeri teknelere açık olmasına karar verildi.

2.Alt grupta toplam tekne sayısı 10 ve üzerinde ise ve GPH değeri 750 ve üzerinde olan teknelerin sayısı da 3 ve üzerinde ise bu tekneler 2. bir grup olarak değerlendirilmesine ve eğer 3. grup açılırsa bu gurup için yarış rotası farklı olarak planlanmasına karar verildi.

3. Şamandıra yarışı (yarışları) sosis rotalar şeklinde yapılacak olup düzeltilmiş zaman hesaplaması PCS (Performance Curve System) hesaplaması kullanılarak yapılmasına karar verildi.

4.3. Grup oluşturulmuşsa sadece kendi içinde sıralama yapılmasına karar verildi.

5. Aynı model tekneler arasında yapılacak sıralama yarış ilanında duyurulduğu şekilde yapılmasına karar verildi.

6.Gün içinde hedeflenen şamandıra yarış sayısı 3 ila 5 arasında olabilir. Bu madde TYF genel yarış talimatının dışındadır ve yarış sayısı ilgili yarış ilanında belirtilecek olup 21 Temmuz yarışında denenmesine karar verildi.

7. Şamandıra yarışlarında son teknenin finişinden evvel rüzgar yönü değişikliği 45 derecenin üzerinde olur ve komite şamandıraların yerini zamanında ve kurallara uygun olarak değiştirememiş ise teknelerin bir kısmı finiş yapmış olsa bile yarış abandone edilmesi konusunda, hakem ve basın için iki ayrı bot yazışmaları ve organizasyonu konusunda, ödüllerin hazırlığının tören öncesinde tamamlanmış olması konusunda hakemlerle önceden konuşulmasına karar verildi.

8. Sportsboat sınıfının yıl içerisinde yarışlara katılması halinde ödemesi gereken bir aidat olmasına karar verildi. 1Mart 2019’a kadar Sportsboat Sınıfında yarışa katılacak teknelerin aidatlarını 250TL olarak ödemesi, 1 Mart sonrasında 300 TL ödemesi kabul edilmiştir.

9. Türkiye Şampiyonası’nın İstanbul ili içerisinde yapılmasına karar verildi.

10. 29 Haziran yarışı 29-30 Haziran olarak iki gün yapılmasının planlanmasına karar verildi.

11. Bağımsız bir WEB sitesi kurulmasına, uygun bir alan adı alınmasına ve duyuru ilan ve bültenlerin buradan paylaşılmasına karar verildi.

12. Ölçümlerin yeniden yapılması ve ölçülen tene ve yelkenlerin sticker ve damga uygulanarak işaretlenmesine karar veridi.

13. Yarış öncesi ve sonrasında bir bülten yayınlanmasına karar verildi.

EK-1

Share this Page